Statsadvokat Iris Storås mente riktig straff for Kim André Kristiansen var 19 års fengsel, men konkluderte med at det forelå enkelte formildende omstendigheter som måtte gi en reduksjon i straffen på ett år. Dette var først og fremst knyttet til 24-åringen uforbeholdne tilståelse da han meldte seg selv for politiet i fjor. Da hadde Kristiansen vært på rømmen i elleve dager, men lest at kameraten som han truet til å hjelpe seg med å frakte vekk liket av stefaren var pågrepet.

Selv om rettssaken har avdekket en problematisk barndom og mange kritiske forhold knyttet til forholdet mellom den tiltalte og den drepte, mener påtalemyndigheten Kristiansen ikke burde ha satt seg selv i den situasjonen han gjorde natta drapet skjedde.

— Handlingen bærer slik jeg ser det, preg av en total mangel på respekten for menneskeliv, sa Storås i sin prosedyre.