Kontroll— og konstitusjonskomiteen bør fremme mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen (Frp), mener Bård Vegar Solhjell (SV), som er saksordfører for asylbarnsaken.

Solhjell presenterte mandag sine merknader i kontrollsaken om justisministerens håndtering av lengeværende asylbarn.

— Statsråd Anders Anundsen har gjennom den informasjon han har gitt Stortinget vedrørende utsendelse av lengeværende barn, ikke overholdt opplysningsplikten. Statsråd Anders Anundsen har ikke Stortingets tillit, lyder saksordførerens konklusjon.

- Ikke tilfredsstillende

Solhjell mener Anundsen på flere punkter har informert Stortinget på en måte som ikke er tilfredsstillende. Han viser blant annet til at justisministeren fortalte om en «klar politikkendring», men at denne ikke ble satt ut i livet. Politikkenderingen ble ikke forstått av politiet, slik Anundsen hevdet, ifølge Solhjell.

FÅR KRITIKK: Justisminister Anders Anundsen.
HÅVARD BJELLAND

Viktig informasjon ble utelatt da statsråden svarte på Stortingets gjentatte spørsmål høsten 2014, blant annet om måltall for uttransporteringer, økte utsendelser til Nigeria og Afghanistan og uttransporteringstallene for august og september.

— Gitt feilaktig bilde

— Han valgte heller ikke å undersøke disse forholdene i etterkant av en rekke spørsmål fra Stortinget, og han informerte ikke Stortinget om dem før Bergens Tidende skrev om saken.

— Senere forklarte han at de høye tallene på returnerte, lengeværende barn til Afghanistan skyldtes at «det åpnet seg en mulighet». Det er ingenting som tyder på at det åpnet seg noen mulighet, heter det i Solhjells begrunnelse.

Han mener Anundsen har gitt et feilaktig bilde av virkeligheten.