— Vi legger med dette inn en sikkerhetsventil for å forsikre oss om at barn som kan bli omfattet av endringene i utlendingsforskriften, kan få prøvd saken sin etter de nye reglene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Departementet opplyser at både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) nå har fått instruks om å utsette iverksetting av enkelte saker hvor Politiets utlendingsenhet (PU) har tatt skritt for å gjennomføre tvangsretur.

Departementet opplyser at instruksen gjelder barn som har oppholdt seg i Norge i 4 1/2 år eller mer, og som ikke har fått behandlet saken sin etter endringene i utlendingsforskriften fra desember i fjor.

Når saken er behandlet på nytt etter nytt regelverk, skal det ikke gis utsatt iverksettelse etter denne instruksen, heter det videre.

Departementet sier de på denne måten vil forsikre seg om at ingen barn med lang oppholdstid blir sendt ut av landet før de har fått tilstrekkelig informasjon om sine muligheter til å få saken sin vurdert etter de siste forskriftsendringene.