Så langt er 160 av bedriftene kontrollert. Kun en av fem hadde alt i orden.

— Feilene som er avdekket spenner fra småfeil som at listene føres på feil måte, eller at daglig leder for eksempel har glemt å føre opp seg selv, til at personer som er på jobb ikke står oppført i listene, eller at listene overhodet ikke eksisterer, sier Jostein Rene i Skatt Vest til Stavanger Aftenblad.

Serveringssteder, frisører, kroppspleiebedrifter og bilverksteder over hele landet er blant de 21.000 bedriftene som må levere inn lister over ansatte. Dette er bransjer med mye svart arbeid.

— Det foreligger ikke konkrete beregninger for hvor store inntekter som unndras fra disse bransjene, men kontrollerfaringer viser at dette kan være betydelig, sier Rene.