— Formålet med ransakingen er å innhente informasjon som kan kaste lys over de aktuelle forholdene med henblikk på å avkrefte eller bekrefte mistanken, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB.

I en børsmelding fra Kongsberg Gruppen går det fram at selskapet er siktet for korrupsjon i tilknytning til leveranser av kommunikasjonsutstyr til Romania mellom 1999 og 2008.

Økokrim henviser til børsmeldingen og vil ikke si noe nærmere om hva saken går ut på. Spørsmål om siktelsen utelukkende knytter seg til selskapet eller om konkrete personer også er trukket inn i saken, blir stående ubesvart.

- Tas svært alvorlig

Kongsberg Gruppen har levert kommunikasjonsutstyr og annet teknologisk utstyr til sivile og militære formål i Romania for rundt 1,5 milliarder kroner de siste årene, ifølge Dagens Næringsliv.

E24 viser til at Kongsberg Defense Communications tilbake i 2001 inngikk en kontrakt med det rumenske innenriksdepartementet om å levere et nytt kommunikasjonssystem for politi- og grensekontroll.

— Kongsberg har nulltoleranse for korrupsjon hos ansatte, konsulenter og forretningsforbindelser. Som et selskap med betydelig internasjonal aktivitet har Kongsberg et omfattende anti-korrupsjonsprogram, opplyser selskapet selv.

— Vi tar dette svært alvorlig, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie til NTB.

Pressekonferanse

Kongsberg Gruppen ble kjent med siktelsen tirsdag, og selskapet opplyser at det vil samarbeide nært med Økokrim under etterforskningen. Siktelsen dreier seg om brudd på straffelovens paragraf 276. Den slår fast følgende:

«For korrupsjon straffes den som a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.»

Selskapet skal holde en pressekonferanse om saken tirsdag ettermiddag. Kongsberg Gruppen har rundt 7500 ansatte i flere enn 25 land og hadde i fjor inntekter på over 16 milliarder kroner. Kongsberg Gruppens aksje falt 2,2 prosent på Oslo Børs kort tid etter at siktelsen ble gjort kjent.