I dag kan ikke universiteter og høyskoler kreve betaling av studenter utover reelle kostnader til læremidler, det vil si lærerbøker, kompendier, kopier, utskrifter, papir og lignende.

Dette er lovfestet i den såkalte egenbetalingsforskriften.

Kunnskapsdepartementet mener at definisjonen av «læremidler» i denne forskriften er foreldet, og at også PC er et læremiddel i våre dager. Derfor foreslår departementet å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene også kan kreve at studentene har egen PC.

— I vår digitale tidsalder er det naturlig å se på PC som et læremiddel. De fleste studenter vil nok kjenne seg igjen i at de bruker PC-en vel så mye som tradisjonelle bøker for å lære seg det de skal, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Departementet forslår imidlertid at institusjonene dekker kostnadene til nødvendig programvare for studentene. Forslaget sendes nå ut på høring.