• Det er helt utenkelig at vi skal gå inn for en lov der det blir straffbart å drive sosialt arbeid. Debatten om tiggerforbudet er kommet helt skjevt ut, mener Høyres justispolitiker, Peter Chr Frølich.

— Vi må gå noen nye runder, ikke minst om forholdet til menneskerettighetene. Vi kan ikke vedta lover som strider mot disse.

— Mener du at forslaget fra regjeringen om tiggerforbud er i strid med menneskerettighetene?

— Nei, men det er formuleringer i forslaget som kan mistolkes, og vi i Høyre skal sikre at det som til slutt blir vedtatt treffer presist de som skal rammes.

Bare bakmennene

— Hvem er det?

— Det er bakmennene, de som organiserer og driver tiggervirksomhet ut fra vinnings hensikt. Selvsagt skal vi ikke straffe de som driver sosialt arbeid ut fra godhet og menneskelighet.

— Mange har tolket forslaget slik, at både enkeltmennesker og virksomheter som Kirkens Bymisjon kan bli straffet og fengslet, fordi de hjelper tiggere.

— Det er helt utelukket å ramme disse. Det er den systematiske tiggingen vi vil til livs, mener juristen og Høyremannen fra Hordaland.

Han sitter i Stortingets justiskomité, der saken om tiggerforbud til slutt vil bli behandlet.

Sp avgjør

— Vi har ikke fått saken hit ennå. Først skal regjeringens forslag ut på høring til de berørte, før justisministeren sender sitt endelige forslag til Stortinget. Da får den sin endelige politiske behandling.

Det er etter en avtale med Senterpartiet at de to regjeringspartiene Høyre og Frp foreslår nasjonale regler for hvordan politiet skal håndtere tiggerforbud. Senterpartiet har, som Høyre og Frp, landsmøtevedtak om å lovforby tigging.

Men nå er det en bevegelse i gang i Sp, der Per Olaf Lundteigen tar til orde for omkamp på deres landsmøte i mars.

Før den tid vil Stortinget uansett ikke få saken til behandling, og følgelig kan utfallet bli åpent.