Bøndenes krav på 2,2 milliarder kroner innebærer en kostnad for forbrukerne på 33 øre per dag eller 120 kroner i året, skriver Nationen. I en ny undersøkelse Sentio har gjort for avisen, sier 86 prosent at de er villige til å betale denne prisen for å sikre norsk matproduksjon på dagens nivå.

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag gleder seg over svarene i undersøkelsen.

— Jeg er utrolig fornøyd med oppslutningen. Resultatet stadfester at folk er opptatt av trygg og god norsk mat og ønsker å betale for det, sier han.

Merete Furuberg, som leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier resultatene er i samsvar med reaksjonene hun har fått de siste dagene.

— Resultatet er selvsagt veldig gledelig. Mange vanlige borgere, ikke bønder, har tatt kontakt og uttrykt sympati. Vi trenger all den støtten vi kan få, sier hun.

Bjørke mener undersøkelsen sender et signal til staten og regjeringen.

— Jeg håper de vil ta inn over seg at det norske folket mener målsettingen i landbruksmeldingen om å øke matproduksjonen er rett og at meldingen må følges opp, sier han.

Over en tredel av de spurte i undersøkelsen sier de ikke er enige med staten i at bøndenes krav er urealistisk høyt.

— Det er veldig bra at folk skjønner at det er ressurskrevende å produsere mat i Norge, sier Bjørke.