Tirsdag legger Widvey fram departementets høringsnotat om hvordan skilsmissen mellom stat og kirke skal fullføres. Hun ønsker et tydelig skille mellom Den norske kirke og staten.

— Jeg tror det er til gagn både for kirken, staten og det norske samfunnet, sier Widvey til Vårt Land.

Fortsatt finansiering

Samtidig kirken skal ha det formelle ansvaret for økonomi og personale fristilt fra staten, ønsker regjeringen å lovfeste at staten skal ha ansvar for å finansiere kirken.

Departementet foreslår at statens finansiering av de kirkelige virksomhetene skal skje gjennom rammetilskudd til Kirkemøtet, som hittil ikke har hatt noen mulighet til å påvirke den økonomiske styringen.

Widvey understreker at en slik offentlig finansiering også innebærer økonomisk støtte til andre tros- og livssynssamfunn.

Trinnvis

Forslaget går også ut på at kirkenskal overta arbeidsgiveransvaret for prester, proster og biskoper, samt dem i administrasjoner.

Skillet skal skje trinnvis for å sikre kontinuitet og stabilitet, står det i en pressemelding fra Kulturdepartementet tirsdag morgen.

Høringsfristen er 1. november. Hele høringsdokumentet finner du her.