Venstre, som er ett av Høyre/Frp-regjeringens støttepartier, er overbevist om at det må en lovendring til «for å få bukt med disse menneskerettighetsbruddene».

— Med Venstres lovendring skal man, senest etter firetimer, overføres fra glattcelle til en «fengselscelle», sierVenstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.

I dag kan en person holdes på glattcelle i maksimalt 48 timer, men denne fristen blir svært ofte brutt i Norge.

— Bruken av varetekt er ett av de alvorligste bruddene på menneskerettighetene som Norge begår. Dette kan ikke fortsette, sier Nybø til NTB.

Bygge om celler

Stortingsrepresentanten fra Venstre foreslår konkret at noen av politiets glattceller bygges om til å ligne mer på vanlige fengselsceller. Venstre har ikke beregnet hva det vil koste å gjennomføre tiltaket.

— Noen av glattcellene kan få ordinært møblement, lukket dusj og do og noe stimuli for hjernen, for eksempel en TV eller radio, sier Nybø.

I dag er glattcellene bare etnakent rom med en madrass og åpent toalett.

Ifølge forslaget skal personer som havner på glattcelle, altså sitte der i maksimalt fire timer før de flyttes over i en mer møblert og innredet celle.

Nybø erkjenner likevel at politiet må beholde noen glattceller for sterkt berusede personer eller personer som kan være farlige for seg selv.

Hun er glad for at Høyre/Frp-regjeringen signaliserer vilje til å gjøre noe med problemet, men forventer at ord nå følges av handling.

— Det holder ikke med bare vilje, det må en regelendring til for at vi skal klare det, sier Nybø.

Økning i regelbrudd

Også Høyre foreslår å ruste opp glattcellene, slik at de blir mer lik vanlige fengselsceller, melder TV 2. Forslaget får bred tilslutning fra de andre partiene på Stortinget.

— Høyre vil, i samarbeid med Fremskrittspartiet i justiskomiteen, ta initiativ til å møblere glattcellene, slik at de ikke er så isolatpreget, sier Peter Christian Frølich (H) fra justiskomiteen på Stortinget.

Men i motsetning til Venstre kommer han ikke med noen tidsfrist for når varetektsfanger eventuelt skal flyttes fra glattcelle over til en mer møblert celle.

Statistikk viser at for langvarig bruk av glattcelle har økt kraftig i Oslo politidistrikt de siste årene. Mens det i 2011 var 1.107 brudd på tidsbestemmelsen om 48 timer, var tallet i fjor steget til 1.508, ifølge TV 2.

Den europeiske torturkomité, FNs torturkomité og Advokatforeningen i Norge er blant de mange som i mange år har kritisert politiets glattcellepraksis.

PÅ GLATTCELLE: Politiarresten skal huse personer som trenger å sove ut rusen til neste dag. Personer som er pågrepet i en straffesak skal maksimalt sitte to døgn i politiarresten, men helst overføres før det er gått 24 timer, ifølge regelverket.Arkivfoto: Elias Dahlen