Torsdag ble han orientert av justisminister Grete Faremo (Ap) om uværet på Vestlandet.

Faremo besøkte onsdag områder på Sunnmøre som er blitt rammet av orkanen. Stoltenberg fikk en orientering om situasjonen for dem som er rammet av uværet på Vestlandet, og om arbeidet med å reparere skadene.

— Må styrkes

Etter møtet uttalte Stoltenberg at beredskapen for å ivareta strømforsyning og et fungerende telenett må styrkes.

— Vi styrker beredskapen fordi den har vært for dårlig. Derfor styrker vi kraftnettet. Vi har dessuten bedt om to rapporter når det gjelder telenettet, fordi vi ser behov for skjerping også der, sa han.

Stoltenberg rettet en takk til alle som har bidratt til å reparere og begrense skadene etter uværet i julen.

— Vi er nå i gang med å styrke strømforsyningen. For få dager siden ble det gitt konsesjon til utbygging av strømnett på Vestlandet. Dette vil gjøre at man lettere kan føre fram kraft via andre ruter hvis master faller ned i et område, sa Stoltenberg.

Arbeidsgrupper og utvalg

Han varslet at to arbeidsgrupper skal se på sikkerheten i telenettet, og at et offentlig utvalg skal se på klimatilpasninger i forbindelse med kommunal planlegging. Regjeringen skal dessuten legge fram en stortingsmelding om flom og skred.

bt.no kommer tilbake med mer fra møtet mellom Faremo og Stolteberg.