- Halvparten av feilbehandlinger kunne vært unngått

Halvparten av all svikt og feilbehandlinger i helsevesenet kan unngås, mener administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

I 2004 viste anslag gjort av legen og professoren Peter F. Hjort at 2.000 personer dør hvert år og 15.000 får varige skader på grunn av medisinske feil.

I en større artikkel hvor VG har kartlagt pasientskader, sier Bente Mikkelsen at pasientsikkerheten kunne vært langt bedre.

— Halvparten av feilene kan forebygges. Målingene som er gjort i den senere tid viser det samme nivået som Hjort kom fram til, sier Mikkelsen til avisen.

Mikkelsen mener slik forebygging kan skje dersom pasientene sikres reell brukermedvirkning og hvis det skapes en åpenhetskultur hvor det er naturlig å si fra om feil og mangler.

Avdelingsdirektør Geir Bukholm ved Kunnskapssenteret opplyser at en gjennomgang av såkalte uønskede hendelser er igangsatt ved alle norske helseforetak. Norske tall vil være klare i sommer.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) etablerte i fjor utrykningsenheten i Helsetilsynet og peker på en rekke tiltak som er satt i gang for å få ned antallet feilbehandlinger.

— Vi har laget en tipunktsliste for kvalitet, satt i gang en pasientsikkerhetskampanje, offentliggjør snart kvalitetstall for alle landets sykehus, og legger fram en egen stortingsmelding om pasientsikkerhet i 2012, sier Strøm-Erichsen.

Publisert: