Flere av de tiltalte har enten medlemskap i, eller er tilknyttet klubber som støtter Hells Angels. Noen av de åtte er også uten særlig tilknytning til MC-klubben, skriver Hamar Arbeiderblad.

Det er statsadvokaten i Troms som har tatt ut tiltalen, etter at spesialpoliti som jobber mot organisert kriminalitet i lengre har tid jobbet med saken. Aksjonen skal være styrt av politiet i Troms. Politiet mener å ha bevis for at de åtte har drevet et narkotikanettverk som har smuglet både hasj og amfetamin langs en rute fra Oslo til Nord-Norge.

Politiet mener en av de pågrepne har en lederrolle for Hells Angels i Norge. Denne mannen er i 50-årene og bosatt i Oslo.

70 prosent kriminelle

En Kripos-rapport viser at 120 Hells Angels-medlemmer til sammen er domfelt over 400 ganger for nærmere 1000 lovbrudd. I tillegg kommer flere brudd på våpenloven, veitrafikkloven og legemiddelloven, skriver Dagbladet.

Politiet mener disse tallene er med på å bevise at MC-klubben er en kriminell organisasjon.

— Det ser ut til at jo eldre klubbene er, desto mer involvert er de i kriminalitet. Landsgjennomsnittet på andel straffedømte medlemmer ligger i Norge på rundt 70 prosent, men de eldste klubbene er enda mer belastet, sier Eivind Borge fungerende leder for etterforskningsavdelingen i Kripos.

Kriminelle ledere

Lederne i klubben er blant de mest aktive kriminelle. I fjor ble den antatte presidenten i klubben, Leif Ivar Kristiansen, dømt ved to anledninger og fikk til sammen fem års fengsel. Presidenten i Hells Angels Oslo, Ove Jørgensen Høyland, har blitt pekt ut som Kristiansens etterfølger. I mars i år ble Høyland dømt til fem års fengsel for grov narkotikakriminalitet. Han har anket saken.

— Etterforskningen utført av norsk politi viser at de antatte lederne er direkte involvert i kriminelle handlinger. Hells Angels' struktur gjør imidlertid at de sentrale medlemmene skjermes av lavere rangerte medlemmer og supportere og dermed i mindre grad eksponerer seg i utøvelsen, sier Borge.