Politiet fikk massiv kritikk på en rekke punkter da 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport mandag. Politiets egen forbundsleder erkjenner at mye kan bli bedre.

— Jeg tar kritikken på alvor, og det regner jeg med at alle i norsk politi gjør. Noe av det rapporten viser, er at det har vært en dårlig læringskultur i politiet. Det er jeg helt enig i. Nå må vi vise at vi har vilje til læring - både på et faglig nivå og på et politisk nivå, sier Johannessen til NTB.

Johannessen mener politiet ikke har vært gode nok til å drive øvelser og å lære av de øvelsene som er gjennomført.

— Hva det skyldes, er litt vanskelig å si. Det med åpenhet og vilje til å ta kritikk er kanskje noe av det som er mest framtredende, sier han.

— Det er helt avgjørende at vi tar dette på alvor. Ingen bortforklaringer. Vi må jobbe systematisk, punkt for punkt. Men dette er også politikernes ansvar. Jeg tror det har vært for mye naivitet i Norge som har preget debatten rundt trusselnivå, sier han.

Politiet hadde lite å utsette på egen innsats da det såkalte Sønderland-utvalget la fram sin evalueringsrapport i mars. De konkluderte med at det var lite man kunne gjort annerledes under operasjonen 22. juli i fjor.

— Noe av det kommer jo i et annet lys nå. Jeg er glad for at vi har fått en eksternt evaluering av en kommisjon som har vært mye bredere sammensatt, har hatt bedre tid og har hatt et mye bredere mandat, sier Johannessen.