— Fagbevegelsen er SVs nærmeste allierte i de fleste spørsmål. Men altfor ofte har SV blitt stående alene på venstresiden i viktige miljøspørsmål, sier Lysbakken.

I sin 1. mai-appell i Stjørdal ba han om Aps og LOs støtte til redusert oljeutvinning, elektrifisering av Utsira-høyden i Nordsjøen samt uttrekk av norske investeringer i fossil energi.

— Jeg vil utfordre Ap og LO til å stå sammen med SV og miljøbevegelsen i disse avgjørende spørsmålene for Norges framtid, sier SV-lederen og fortsetter:

— Jeg er helt overbevist om at det norsk klimakamp trenger, er en mye tettere allianse mellom miljøbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Da kan vi få til et grønt skifte med rød profil.