Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) hadde ikke kommet til enighet da forhandlingsfristen utløp ved midnatt tirsdag kveld, men vel tre timer på overtid var partene enige om en avtale. Dermed blir det ikke streik i hardt pressede mediehus landet rundt.

— MBL og NJ ble i natt enige om årets tariffoppgjør, som betyr en økning i minstelønnssatsene med 7500 kroner. Forhandlingene har vært krevende, men vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning nå som mediehusene står midt i en krevende omstillings- og endringsfase, sier MBLs forhandlingsleder Terje Hovet.

Avtalen innebærer en gjennomsnittlig lønnsøkning på 8000 kroner. Av dette er det generelle tillegget på 7500 kroner til alle. Ulempesatsene er økt med 2 prosent. Partene er dessuten enige om å nedsette et utvalg for å se nærmere på konsekvenser ved eventuelle endringer av dagens ulempeordning. Den totale rammen på oppgjøret ligger på 3,3 prosent.

— Det ble et oppgjør vi kan leve med, og det legger ingen begrensninger på de lokale oppgjørene, sier NJs leder Thomas Spence.