Tror på grenseavtale

Norge og Russland er nær ved å bli enige om en avtale om grenselinjen for kontinentalsokkelen i Barentshavet, tror leder for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen.

ULOVLIG FISKE: Den russiske tråleren «Elektron» ble berømt etter brudd på fiskeribestemmelsene i norsk sone i 2005. Foto: Kystvakten
  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Han mener signeringen av en slik avtale kan skje allerede når president Dmitrij Medvedev besøker Norge i slutten av april. Rafaelsen sier dette i et intervju med nyhetsbyrået UPI onsdag.

«Rimelig sikker»

Til NTB sier Rafelsen at han ikke kan oppgi noen kilde for opplysningen, men at han føler seg rimelig sikker på at tiden for en slik avtale nå er kommet.

— Hvorfor skulle ellers den russiske presidenten oppholde seg i Norge i to døgn, og hvorfor møtte statsminister Jens Stoltenberg statsminister Putin i Helsingfors for to uker siden - et møte som ikke var planlagt, spør Rafaelsen.

Han gir selv svaret ved å vise til at de to landene ikke har så mye annet å bli enige om enn nettopp nordområdene. Norge har prioritert en avklaring i nord og russerne som Rafaelsen har omfattende kontakt med, har jevnlig gitt uttrykk for at de ønsker en avtale.

Uenigheten På spørsmål om avtalens innhold sier Rafaelsen at det viktigste er å forstå hvordan problemstillingene i dag er helt annerledes enn da havrettsminister Jens Evensen overrasket både Stortinget og regjeringen med sin gråsoneavtale for snart 40 år siden.

«Gråsonen» er et enormt havområde som i samsvar med midtlinjeprinsippet stort sett tilhører Norge. Folkerettslig bygger midtlinjen på en konvensjon fra 1958 som inngår i folkeretten. På 1970-tallet påberopte imidlertid Sovjetsamveldet seg et eget vedtak fra 1926 basert på sektorprinsippet. Ingen andre land har støttet dette.

— Vi bør ha klart for oss at begrepet «gråsonen» er knyttet til fiskeriene. Det som gjorde avtalen problematisk for snart 40 år siden var knyttet til konflikten mellom stormaktene USA og Sovjet i nordområdene. Slik er ikke situasjonen i dag, sier Rafaelsen.

Støre toner ned Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tonet overfor Reuters mandag ned mulighetene for en snarlig avtale med Russland som kan løse alle spørsmål knyttet til utnyttelse av ressursene i Barentshavet.

Russerne har flere ganger fremholdt at landet ønsker å løse gjenstående spørsmål, men Støre sier at ingen av antydningene om et forestående gjennombrudd i forhandlingene kommer fra norsk side.

— Hver dag kommer vi en dag nærmere en avtale, men vi ønsker ikke å bli «pushet» av kunstige datoer. Vi vil gjøre det arbeidet som er nødvendig for å komme fram til en balansert avtale, sa Støre som bekreftet at han og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov arbeider tålmodig med sikte på å komme fram til en avtale.

Publisert