• ULOVLIG FISKE: Den russiske tråleren «Elektron» ble berømt etter brudd på fiskeribestemmelsene i norsk sone i 2005. Foto: Kystvakten

Tror på grenseavtale

Norge og Russland er nær ved å bli enige om en avtale om grenselinjen for kontinentalsokkelen i Barentshavet, tror leder for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen.