Vulkantåken fra Island lammer Norge

Vulkantåken etter utbruddet på Island rammer statsministeren så vel som mange privatpersoner og nødberedskapen. All lufttrafikk i norsk luftrom er stanset. Men tåken er trolig ikke helsefarlig.