Mer Facebook enn fag

Fornøyelser og fritid dominerer når studentene sitter på nett.