Bingoverter har det sykeste yrket

Bingoverter er yrkesgruppen med høyest sykefravær. Lavest sykefravær har yrkespolitikere.