• FOTO: Johansen, Rune

Slår varetektsalarm

Politi, påtalemyndighet, forsvarere, fengsler og domstoler gjør felles front for å få justisministeren til å fikse flere varetektsplasser.