Drukning skjer i det stille

Ofte drukner folk uten å ha skreket om hjelp eller veivet med armene. Lær deg de stille tegnene.