Øygard slettet SMS— og MMS-meldinger ofte, slik at andre ikke skulle få innblikk i den intime kontakten han hadde med den nå 16 år gamle jenta. Han hadde to telefoner, en «offisiell» han hadde fått av kommunen og en privat telefon, hvor han skal ha hatt minst ett nakenbilde av jenta. Det hevdet 16-åringen da hun fortsatte sin forklaring i Sør-Gudbrandsdal tingrett onsdag formiddag.

— Han hadde tatt et bilde av overkroppen min. Det er tatt på hytta i Kråkenes, og i bakgrunnen kan man se et bord og mot kjøkkenet. Han sendte meg bildet i ettertid og skrev «så fin du er» og sånne ting, sa jenta.

Også onsdag demonstrerte Rune Øygard på tiltalebenken at han mener jenta forklarer seg falskt, ved å riste på hodet og le oppgitt. Han noterte flittig og snakket ofte med sin forsvarere, tilsynelatende om opplysninger jenta kom med i sin forklaring.

Ingen bilder funnet

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter bekrefter overfor NTB at opplysningene om to telefoner stemmer. Begge telefonene har vært inne til undersøkelser hos Kripos, men det er ikke funnet bilder eller meldinger av den art som jenta beskriver.

Heller ikke på jentas telefon er det funnet spor av det aktuelle bildet.

Det er på det rene at det har vært en meget hyppig telefonkontakt mellom Øygard og jenta, både i form av tekstmeldinger, MMS-er og samtaler. Alle samtaledata som strekker seg tilbake i tid er imidlertid bare registrert som kontaktpunkter. Politiet har bare klart å rekonstruere innholdet i meldinger som er funnet på de beslaglagte telefonene.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen kommer i gang med sin utspørring av 16-åringen etter lunsj. Det blir etter alt å dømme en mindre gemyttlig seanse enn under aktoratets utspørring. Larsen har til hensikt å ta for seg mange av detaljene i jentas forklaring.

— Jeg skal ikke fastslå nå at jeg kan dokumentere at hun forklarer seg falskt, men jeg vil konfrontere henne med en del tidspunkter og hendelser, sier Larsen.

Ville ikke fortelle

Elektronisk kommunikasjon står sentralt i bevisførselen til aktoratet, selv om det synes å være lite å hente av støtte til forklaringen hva gjelder direkte avslørende opplysninger.

Aktor synes uansett å mene at tekstmeldinger jenta utvekslet med sin nye, jevnaldrende kjæreste bygger opp under forklaringen. Hun har forklart at hun ikke ville fortelle noen om forholdet til ordføreren.

«Sorry, men jeg håper du skjønner meg når det er så alvorlig som det det er. Det er ingen i hele verden som vet det, og jeg vil ikke at noen skal få vite det heller. Jeg håper virkelig du godtar det», skriver jenta i en SMS til kjæresten.

Den nye kjæresten ble naturlig nok nysgjerrig - og irritert over hemmeligholdet. Han ble til slutt en avgjørende faktor i prosessen som i dag utspiller seg i retten. De to tenåringene er fortsatt kjærester.

— Han sa han skulle støtte meg hele veien, da han fikk vite hva som hadde skjedd, sa jenta i sin forklaring tirsdag.