— De lange avhørene av 64-åringen betyr ikke at hans status som siktet er endret. Vi fortsetter avhørene av ham til uken. Vi mener vi er på riktig spor, og at mistankene mot de to er styrket, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet vil også fortsette med avhør av 37-åringen til uken. Begge vil bli konfrontert med eventuelt nye forhold som etterforskerne avdekker parallelt med avhørene.

— Vi har gjort funn blant annet i Tømteveien etter pågripelsene som vi mener understøtter vår mistanke og den siktelsen som beskriver ugjerningen per i dag, sier Rohde.

Krevende fase

Rohde betegner fasen etterforskningen nå er inne i, som veldig krevende.

— Det er mange tekniske og taktiske etterforskningsskritt som må foretas før vi har en sak som vi kan fremme for retten. Vi har gjort en rekke beslag i saken som vi venter svar på, sier hun.

Politiinspektøren sier at de på ingen måte er ferdig med etterforskningen av saken.

— I tid er vi langt unna en tiltale. Vi er tross alt bare i andre uken av en drapsetterforskning og det pleier normalt sett å ta mye lengre tid.

Politiet har ennå ikke mottatt endelig obduksjonsrapport.

— Vi er i dialog i den grad vi har behov for det. Det kan ennå ta noen uker før vi mottar rapporten.

Stadig nye opplysninger

Etterforskningen av Sigrid-saken er svært omfattende, og en rekke enheter i politiet hjelper til.

— I og med at det tok fire uker før vi fant Sigrid, og at måten hun kan være drept på er svært alvorlig, så er det viktig for oss å ha tilstrekkelig med ressurser. Slik kan vi være sikre på at vi har gjort alt vi kan få gjort før vi sender saken videre til statsadvokaten, sier Rohde.

Det kommer hele tiden inn nye opplysninger i saken.

— Det fører til nye vitneavhør, nye avhør av de siktede og nye etterforskningsskritt. Vi må hele tiden sjekke ting ut eller inn av saken, sier Rohde.

DREPT: Sigrid Giskegjerde Schjetne (16).
PRIVAT/SCANPIX