Dette kommer fram i den tidligere Sp-lederen Åslaug Hagas bok «Rødgrønn» som blir gitt ut i dag. Protokollen ble imidlertid aldri gjeldende, skriver Nationen.

— Det var en protokoll som ville begrense inntektsutviklingen i landbruket årene framover. Etter å ha kommet hjem, fikk jeg ikke sove med tanke på protokollen. Det var innkalt til pressekonferanse dagen etter hvor statens tilbud skulle legges fram, men om morgenen ringte jeg til Statsministerens kontor og sa at pressekonferansen måtte avlyses. Jeg kunne ikke leve med en slik avtale, forteller Haga.

Den tidligere Sp-lederen ønsker ikke å si noe om detaljene i protokollen, men forteller om notatet for å vise hvor viktig det er for små partier at en regjeringsplattform er klar og tydelig.

— Klare og konkrete formuleringer er helt fundamentalt for at de minste partiene skal ha handlingsrom i en regjeringsperiode, mener Haga.

Hun tror det er mange i Ap som er opptatt av at landbruket skal ha gode kår, men at ledelsen i partiet legger vekt på at det er mange hensyn å ta.

Den daværende generalsekretær i Norges Bondelag, Harald Milli, er overrasket over opplysningene.

— Hvis det hadde forelagt en slik hemmelig protokoll, ville jordbruksforhandlingene ikke ha vært frie forhandlinger. Det hadde vi ikke kunne akseptere, sier han.

Jordbruksoppgjøret i 2008 endte med en ramme på 1,9 milliarder kroner.