— Det er vemodig og veldig rart, sier Stoltenberg om å trekke seg fra vervet han har hatt siden 2002.

Allerede i 1985 tok han plass i Arbeiderpartiets sentralstyre, som fredag ettermiddag fikk høre Stoltenberg kunngjøre at han blir NATOs nye generalsekretær og dermed går av som partileder.

Selv fastslår han at han «finner det naturlig» å fortsette inntil en ny permanent partileder er på plass, men den formelle beslutningen om dette vil bli fattet av landsstyret på mandag.

— Det er en tid for alt, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i etterkant av sentralstyremøtet.

- God til til valget

Der røpet han at han i forkant av landsmøtet i 2015 hadde tenkt å ta stilling til om han ville være Aps statsministerkandidat i 2017.

— Dette har jeg måttet fremskynde, sa han.

— Det er lenge igjen til stortingsvalget og god nok tid til neste kommunevalg, sa Stoltenberg.

Ap-nestleder Helga Pedersen fikk på pressekonferansen spørsmål om hun er innstilt på å fortsette i vervet frem til det ordinære landsmøtet i 2015, noe hun gikk langt i å bekrefte.

— Jeg er valgt som nestleder fram til 2015, sa hun.

Spørsmålet om hun selv er å betrakte som kandidat til ledervervet, avviste hun å besvare.

Duket for ledervalg

— Nå skal vi gjøre dette på en skikkelig og ryddig måte ved at vi innkaller sentralstyret og landsstyret. Det er bare de som har fullmakt til å bestemme hva som blir veien videre, sier han.

Det mest sannsynlige framstår i øyeblikket å være at landsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte. Partiets høyeste beslutningsorgan vil trolig møtes allerede før sommeren.

Trolig vil kun lederspørsmålet være oppe til behandling, mens øvrige valg til tillitsverv skyves til det ordinære landsmøtet i april neste år.

Hensikten er å gjøre den forestående kampen om nestlederverv og andre sentrale posisjoner mindre opprivende, har flere kilder på Ap-toppen tidligere opplyst overfor NTB.