— Det har vært drevet et aktivt undergravingsarbeid i lengre tid, sier Liv Signe Navarsetes tidligere statssekretær, Steinulf Tungesvik, til VG.

Tungesvik ramser opp tre konkrete hendelser som har rammet Navarsete, og som han mener det er Borten Moes fløy som har stått bak. En av dem er epostene fra trøndelagsordførere der Navarsete blant annet ble kalt paranoid og bedt om å trekke seg.

— Jeg liker ikke måten Ola Borten Moe over tid har oppført seg på overfor Navarsete. Jeg har ingenting til overs for den måten å drive personkamp fremfor lederskap på, sier ordfører Jan Geir Solheim i Navarsetes hjembygd Lærdal til avisen.

Flere i den såkalte Navarsete-fløyen i partiet ønsker at Anne Beathe Tvinnereim går seirende ut av kampvoteringen om første nestledervervet mot Borten Moe mandag. Vinner Tvinnereim her, slipper Janne Sjelmo Nordås å kjempe mot nettopp Tvinnereim om vervet som andre nestleder.

Borten Moe ønsker ikke å kommentere beskyldningene, men tidligere Sp-topp i Nord-Trøndelag og Borten Moe-venn Jostein Grande, kaller påstandene tull.

— Vi har ikke drevet med noen undergraving. Det vi har vært opptatt av, er å snakke fram Ola som kandidat, istemmer fylkesleder Irene Lange Nordahl i Troms Sp.