— Det vi i Norge bør bite oss mest merke i, er at energisektoren skal bli utslippsfri ganske raskt og deretter karbonnegativ. Det betyr at det å eie karbonholdige energiressurser, som vi i Norge gjør, blir ganske risikabelt rent økonomisk, sier daglig leder Marius Holm i Zero til NTB.

— Vi bør investere mindre i olje og gass og mer i fornybar energi, fordi det er der veksten må komme, sier han.

Holm har også en klar beskjed til miljøminister Tine Sundtoft (H).

— Hun sier at hun skal kutte utslipp i alle sektorer, men det vil ikke skje uten nye virkemidler i alle sektorer, sier han, Holm ber Sundtoft diskutere dette med finansministeren, statsministeren, energiministeren og samferdselsministeren.

— Vi får ingen signaler fra de andre statsrådene om at de har tenkt å gjøre det miljøministeren sier de skal, fremholder Holm.

FNs klimapanel la søndag fram en rapport om hva som kan gjøres for å redusere utslippene av klimagasser og bremse den globale oppvarmingen.