I et brev til Justis— og beredskapsdepartementet (JD) ber UDI om å få mulighet til å bruke tvangstiltak for å gjennomføre røntgenundersøkelse av asylsøkere som nekter å la seg teste for tuberkulose. Hensikten med forslagene er å løse et problem som oppsto ved Refstad asylmottak i Oslo i fjor sommer. Enkelte grupper asylsøkere nektet da å la seg teste for tuberkulose fordi de ønsket å bli værende på transittmottaket på Refstad. UDI mener test-nekten har sammenheng med kriminell virksomhet.

«Mange av dem som nektet å gjennomføre tuberkulosescreeningen tilhørte det kriminelle miljøet langs Akerselva og ønsket å unngå flytting ut av Oslo slik at de kunne fortsette med å selge narkotika», skriver UDI i brevet.