Yara-eier KLP sier de er svært tilfreds med at det foreslås store endringer i Yara-styret. De har tidligere ønsket Reitan ut av styret, ifølge E24.

Valgkomiteen i Yara International har foreslått store endringer i selskapets styre. I tillegg til at styreleder Reitan er foreslått erstattet med Teksum, foreslår komiteen at Elisabeth Harstad og Juha Rantanen bytter plass med Hilde Bakken og John Thuestad.

Bernt Reitan ble valgt inn på generalforsamlingen 11. mai 2012. Han sier han trekker seg frivillig, og at han ønsker mer tid med familien.

— Det har vært fem interessante år i Yaras styre, og en krevende oppgave å være styreleder de siste to årene, sier Reitan.

I 2011 åpnet Økokrim etterforskning av Yara basert på mistanke om at selskapet hadde vært involvert i bestikkelser i Libya, India og Russland. I januar 2014 ble selskapet ilagt en korrupsjonsbot på 295 millioner kroner, en bot Yara godtok.

To dager senere ble også fire personer i Yaras tidligere toppledelse tiltalt av Økokrim.