Politimannen Roy Riksvold sier til Dagbladet at han i en konkret straffesak oppdaget at det var frimurere på begge sider av loven, både som påtaleansvarlig og som anmeldt. Han mente at saken aldri ble etterforsket ordentlig.

— Derfor begynte jeg å følge med, og jeg oppdaget at flere saker ble liggende i påtalesystemet, sier han til avisen.

Riksvold, som har vel 40 år bak seg som politimann og går av med pensjon om åtte måneder, mener derfor han kan stille spørsmål ved rettssikkerheten i Norge.

— I et demokrati skal det ikke være slik at noen slipper «billigere» fra kriminalitet fordi de kjenner noen, sier han.

Riksvold peker på at det finnes et regelverk der polititjenestemenn må søke politimesteren før de kan ha et bierverv. Han mener at det i dette regelverket også burde bli stilt krav til ansatte i politi og påtalemyndighet når det gjelder medlemskap i organisasjoner som Frimurerordenen.

— Bare det faktum at det kan stilles spørsmål om habiliteten, burde være nok til at det var klare regler, sier politiførstebetjenten til Dagbladet.

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt sier til avisen at påstandene fra Riksvold er alvorlige, og at saken derfor er sendt til Spesialenheten for politisaker for vurdering.

Påtaleansvarlig i saken som fikk Riksvold til å reagere, sier til Dagbladet at påstandene er meningsløse.

— Det er korrekt at jeg er frimurer. Resten av Riksvolds påstander er feilslutninger, sier han.