Forsvarssjef Harald Sunde er gudfar til spesialstyrke-sjef Karl Egil Haneviks barn. Han var også forlover da Hanevik giftet seg.

Sunde omtaler Hanevik som en person han kjenner «ganske godt».

Brigader Karl Egil Hanevik er sjef for spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, og dermed den i forsvarsledelsen som har mest direkte kontakt med — og ansvar for - de norske spesialstyrkene. Hanevik ble utnevnt som leder for den nyopprettede spesialoperasjonsavdelingen i desember 2011. I likhet med forsvarssjef Harald Sunde, har Hanevik bakgrunn som sjef for Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK).

- Ingen grunn til å endre

— Jeg vurderte min habilitet og fant ingen grunn til å endre på den. Årsaken til det er at vi har en robust prosess i Forsvaret på tilsettingssaker, sa Sunde da han møtte pressen på Gardermoen torsdag ettermiddag.

— Jeg var på ikke noe tidspunkt involvert i saksbehandlingen. Det ble fremmet en klar innstilling til meg som jeg videreekspederte til departementet for videre saksbehandling, sier Sunde.Forsvarssjefen sier at han selv vurderte sin habilitet, og at han kom fram til at han ikke er inhabil.

Han sa at han kjenner Karl Egil Hanevik godt, men at han har kollegaer han kjenner bedre.

BT-avsløring

Onsdag skrev Bergens Tidende at Hanevik er toppoffiseren som påstås å stå bak de angivelige truslene om avlytting mot personell i Marinejegerkommandoen (MJK), som i februar sendte et varslingsbrev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sunde kommenterte også disse påstandene. Motivet for de angivelige truslene skal ha vært å få ansatte til å tie stille i debatten om omorganiseringen av spesialstyrkene.

— Slike beskyldninger har jeg aldri føropplevd i mine 40 år i Forsvaret, sa Sunde.

— Jeg vil ikke konkludere her og nå, men avventer prosessen som nå er satt i gang for å undersøke hva som er fakta. Alle skal bli hørt, sa forsvarssjefen.

«GANSKE GODT»: Forsvarssjef Harald Sunde sier han kjenner brigader Karl Egil Hanevik (bildet) «ganske godt». Men fordi han ikke var borti saksbehandlingen i forbindelse med ansettelsen av Hanevik, vurderte han selv at han var habil til å sende innstillingen videre til departementet.