- HV-016 skulle aldri vært nedlagt

Tillitsvalgte i gamle HV-016 er glad for at forsvarssjef Harald Sunde får refs av Ombudsmannen for Forsvaret.