• FOTO: Johannessen, Sara

Deler gutter og jenter i gymmen

En barneskole i Tromsø har innført kjønnsdeling i gym- og svømmetimene på grunn av en muslimsk elev.