• GOD BUTIKK: Kjølegassfabrikken Quimobasicos i Mexico har solgt klimakvoter til norske selskaper, trass i at kjølegassen ødelegger ozonlaget og er forbudt i den rike delen av verden. Statkraft har kjøpt kvoter fra to lignende fabrikker i Kina. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Smell på svartelistede kvoter

Statkraft satset stort på klimakvoter som snart blir forbudt i EU. Kjøpet av omstridte utslippskredittene fra u-land og prisras gir tapssmell på 32 millioner kroner.