— Det er all grunn til å advare både forbrukere og matkjeder mot å kjøpe dansk svinekjøtt. Når åtte av ti danske svin er smittet på slakteriene, så er det stor fare for at smitten følger med svinekjøttet ut i butikkene. Det er katastrofalt å få bakterien inn på sykehusene. Og selv om du ikke selv skulle bli syk, så kan du påføre bestemoren din en dødelig sykdom, sier professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin til Nationen.

Det er spredning av den resistente svinebakterien MRSA (gule stafylokokker) han viser til. Mattilsynet i Norge har som mål å utrydde svine-MRSA av hensyn til folkehelsen.

— Antibiotikaresistens er et globalt problem, og vi ønsker å begrense bruken av antibiotika i matproduksjonen, sa Kari Bryhni, direktør for regelverksavdelingen i Mattilsynet, til NTB tirsdag.

Samtidig mener Folkehelsetilsynet her hjemme at man ikke kan utelukke smitte fra kjøtt.

— Vi vet fryktelig lite om hvor stor risikoen er. Vi kan ikke utelukke at personer kan bli smittet på den måten, men med god hånd- og kjøkkenhygiene er risikoen svært liten, sier overlege Jørgen Bjørnholt. Han mener det er behov for mer forskning for å finne ut mer om hvordan smitten kan spres.