Bare i Portugal kunne norsk saltfisk blitt solgt for 120-130 millioner kroner mer dersom kvaliteten var like høy som det islendingene leverer, slår Nofima-forskerne Edgar Henriksen og Morten Heide.

I en ny rapport ser de på sammenhengen mellom kvalitet og lønnsomhet i torskemarkedet. Det er nedslående observasjoner forskerne gjør. Kvaliteten er jevnt over ikke god nok. Norsk fisk som er tatt med store hal fra snurrevad og trål kommer dårligst ut.

KLIPPFISK: Populær i mange land.
THOR BRØDRESKIFT