May Lene Christiansen (22) og venninnen Aleksandra Østli Kjeve (23) ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 15 år for overlagt drap på Hans Rickard Strømner på Rustadsaga i Oslo sommeren 2011.

Dommen er tre år strengere enn hva tingretten kom til.

Det var Christiansen som drepte kjæresten med et øksehogg mot halsen mens han sov. Venninnen var sammen med henne i rommet da det skjedde, og de to hadde planlagt drapet på forhånd. Etterpå fjernet de liket, pakket det inn i en presenning og dumpet det ved en skogsbilvei på Klemetsrud.

Lettet over å bli trodd

Da dommen falt, var venninnene mest av alt lettet over at retten trodde på deres forklaring om at drapet ble utløst av vold og trusler. Christiansen fortalte i retten om flere episoder der hun ble slått, sparket og holdt i kvelertak.

I dommen heter det at drapshandlingen i første rekke fremstår som et resultat av frykten og det psykiske presset Strømner utsatte Christiansen for.

— Det viktige er at lagmannsretten har lagt dette til grunn. Jentene kan innestå for at det som står i dommen er riktig, men synes samtidig at dommen er litt for streng, sier advokat Benedict de Vibe, som forsvarer den 23 år gamle venninnen.

Kvinnene vil ifølge advokaten ta betenkningstid for om de vil anke straffeutmålingen inn for Høyesterett.

— Det er spesielle forhold her som vi vil vurdere nærmere. Vi synes det er noe strengt, istemmer advokat Ole Petter Drevland, som har forsvart Strømners kjæreste.

Kvinnene mener de handlet i nødverge og har erkjent handlingen, men har nektet straffskyld.

Strafferabatt for tilståelse

Juryen fant i forrige uke de to kvinnene skyldig i overlagt drap. Aktor mente en passende straff ville være 17 års fengsel, mens kvinnenes forsvarere mente at riktig straff burde ligge på ti år.

— Lagmannsretten har tatt utgangspunkt i at normalstraff i en slik sak vil være 18 år. De har fått ett års fratrekk for å ha avgitt full tilståelse og to års reduksjon for forhistorien, sier de Vibe.

Retten legger vekt på at det neppe ville være mulig å bevise at drapet var gjennomført ved overlegg, om ikke kvinnene selv hadde innrømmet det. Både i politiavhør og i retten erkjente de å ha startet planleggingen en ukes tid før selve drapet. Opprinnelig var planen å ta livet av Strømner med rottegift. Stoffet skulle knuses til pulver som de kunne blande i maten hans.

Da det ikke lot seg gjennomføre, vurderte de å ta livet av ham med en kniv. Men siden kniven var for sløv, falt valget på en øks.

Lagmannsretten bemerker at det dreier seg om brutalt drap på en sovende person begått etter omfattende overveielser. I skjerpende retning har retten også lagt vekt på at liket ble gjemt og at familien hans måtte leve i uvisshet i tre måneder før avdøde ble funnet.

Bestrider ikke vold

Aktor, statsadvokat Bjørn Kristensen, tar foreløpig dommen til etterretning. Han bemerker at straffen innebærer en betydelig skjerping fra tingretten, men at det likevel er et stykke igjen til hans påstand om 17 år.

Kristensen vil ikke si om det er aktuelt for påtalemyndigheten å anke.

— Lagmannsretten har åpenbart funnet noe mer formildende omstendigheter enn det vi har sett. Det er opp til Riksadvokaten om dommen skal godtas eller ikke, sier han.

Han er ikke uenig med retten i at drapet var utløst av et kjæresteforhold som var preget av vold og kontroll.

— Vi har aldri bestridt at det var vold med i bildet, men spørsmålet er om omfanget var så stort som tiltalte har forklart, sier han.