«Hvis du har vært i Guinea, Sierra Leone eller Liberia og blir syk i løpet av de neste 21 dagene, ring 113 for å få hjelp.» Dette er hovedbudskapet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som nå blir spredt til reisende som kommer til Norge med tog, buss, båt eller fly.

— Det er ikke veldig mange som reiser til og fra disse landene og til Norge, men de kan også komme i transitt fra andre land, så vi vet ikke hvem disse reisende er, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

- Må hindre

Informasjonsmateriellet som blir lagt ut, har informasjon om de vanligste symptomene på ebola. Nå er helsevesenet satt i stand til å frakte pasienter med mistanke om ebola trygt til isolat.

— Vi har ikke ebola i Norge, og målet med å forsterke informasjonstiltakene er å hindre at vi får det, sier Guldvog.

Han sier kampanjen også er egnet til å gi det brede lag av befolkningen informasjon om hvilke rutiner som gjelder dersom det skulle være aktuelt. Den er en enkel nettside i tillegg til www.fhi.no der en kan gå dypere inn i stoffet.

Folkehelseinstituttet har søkt råd i vestafrikanske miljøer i arbeidet med den nye informasjonen. Guldvog forteller at flere har etterlyst materiale som de kan sende eller videreformidle til familie og venner i de ebolarammede landene.

Nordmenn reiser

Lørdag ble det kjent at regjeringen åpner for at 200 norske helsearbeidere kan bli sendt til Vest-Afrika. Opprinnelig var det tenkt at fire lag med 15 norske helsearbeidere skulle delta i den britiske ebola-aksjonen i Sierra Leone.

Etter at over 300 frivillige har meldt seg til norske myndigheter, er dette tallet mer enn tredoblet. Nå venter helsedirektøren på at britene skal få på plass logistikken, og at anleggene i Sierra Leone skal bli klare til bruk.

— Vi håper at de første norske er på plass i løpet av denne måneden etter at de først skal på opplæring i Storbritannia, sier Guldvog.