Mødre slår barn oftere enn fedre

Mødre slår barn oftere enn fedre, og hyppigst er volden mot døtre, viser en ny rapport.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Årsaken til at mødre er mer voldelige mot barna enn fedrene, kan være at de har en mer konfliktfylt relasjon til barna enn det fedre har, ifølge forskningsrapporten om barn og vold som er utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

— En mulig forklaring kan være at mødre har et større ansvar for barneoppdragelsen enn det fedre har. Dette kan noen ganger gi utslag i at vold blir en del av oppdragelsen til mødre, sier forsker Kari Stefansen i NOVA til Adresseavisen.

Av de 7.000 ungdommene mellom 18 og 20 år som er spurt, svarer 20 prosent at de har opplevd vold fra mor, mens 14 prosent har opplevd vold fra far.

Mens volden som mødre utøver på døtre oftest er mild i form av lugging og klyping, er det en like stor andel mødre og fedre som utøver grov vold.

— Noen blir så frustrert at de tyr til vold. Det handler om voksne som ikke håndterer oppdragelsen av barna. De taper ansikt overfor dem og går ned på barnets nivå, sier generalsekretær Randi Talseth i Voksne for Barn. Hun tror vold er mødres siste utvei for grensesetting.

Publisert