• FORURENSING: Bildet viser pipene fra en kraftstasjon ved Avedoere Holme utenfor København. FOTO: SCANPIX

Utslippene til værs igjen

Durban (bt.no): De globale utslippene av klimagasser nådde historiske høyder i 2010. Den atmosfæriske konsentrasjonen av CO2 er på det høyeste nivået som er målt de siste 800.000 årene.