SV bekrefter overfor Aftenposten.no at partiets valgkomité står fast ved innstillingen om at SVs neste leder heter Audun Lysbakken.

— Valgkomiteen har hatt samtaler på telefon etter det som har skjedd. Det vi er enige om, er at innstillingen ligger fast, sier leder av SVs valgkomité, Tora Aasland til NTB.

Klokken ni i kveld hadde valgkomiteen i SV etekstraordinært møte per telefon. Da de i januar innstilte, seks av åtte, på AudunLysbakken som neste leder av SV, lå det meste klart for en ryddig og roligprosess som skulle handle om hvordan gjenreise SV.

Når de nå i kveld måtte avholde et nytt møte var det for å drøfte omde kunne akseptere og innstille på en leder som trekker seg fra Regjeringen, ogen leder som etter alt å dømme ikke vil sitte i Regjeringens underutvalg — en ledersom erkjenner at departementet han har ledet har vært for dårlig administrert.

Halvorsen anbefalte Lysbakken

Nåværende SV-leder Kristin Halvorsen gikk i ettermiddag utpå en pressekonferanse, og ba innstendig komiteen om å se bort i fra Lysbakkensavgang, og fremdeles gå for ham som leder nå til helgen.

— Audun har fortjent vår tillit. Min oppfordring til landsmøtet er å velge Audun, sier Halvorsen.

Både landsstyremøtet og sentralstyret til SV har tidligere i dag gitt sin støtte at landsmøtet går som planlagt.

Avblåst signingsferd

Valgkomiteen tok i oktober fatt på prosessen med å finne densom kunne ta over roret etter Kristin Halvorsen, da hun kunngjorde påvalgnatten at hun ønsket å trekke seg.

Det begynte med en lederstrid mellom en nølende Lysbakken,Heikki Holmås og Bård Vegar Solhjell. Så sto SV igjen med to. I januar i år bledet klart at komiteens valg falt på Audun Lysbakken. Til tross forinnstillingen fra valgkomiteen, valgte Heikki Holmås å reise Norge rundt for åsanke stemmer for sitt kandidatur. Brått valgte også han å trekke seg.

Alt var banet for at Lysbakken skulle få en månedssigningsferd, før han skulle velges inn som SVs neste leder 10. mars.

25. januar kom Dagbladets sak om at Lysbakken hadde delt utpenger til «Jenteforsvaret», som på søkertidspunktet var et underbruk avSosialistisk Ungdom. Etter avsløringen har det ballet på seg for Lysbakken. Mandagformiddag sa han til et samlet Presse-Norge at han ville trekke seg. Bakgrunnenfor dette var at det har blitt avdekket en manglende rutine for journalføringog utlysninger av tilskudd, samt at Lysbakken ikke meldte seg inhabil da det bledelt ut penger til Reform – ressurssenter for menn, til tross for at en av hansgode venner er prosjektleder der, og at Lysbakken selv har vært styremedlem istiftelsen.

Valgkomiteen har vært ledet av Tora Aasland, og hun har hattmed seg åtte andre medlemmer:

Andreas Behring (Oslo), Kjersti Markusson (Nordland) LisbetIsaksen (Finnmark), Anne Lise Fredlund (Oppland), Steinar Nørstebø (Hordaland),Hasan Ajnadzic (Sør-Trøndelag) og Andreas Halse (Sosialistisk ungdom).