— Det er Nobelstiftelsen som har ansvaret for at prissummen langsiktig kan holdes på et høyt nivå. Vi har vurdert at det er viktig å være ute i god tid med nødvendige tiltak, sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten etter mandagens styremøte i Stockholm.

Dette er første gang siden 1948 at prissummen settes ned. Den gang ble prissummen satt ned fra 159.773 svenske kroner til 156.290. Sist gang prissummen ble justert var fra 2000 til 2001 da Nobelstiftelsen besluttet å øke prissummene fra 9 til 10 millioner.

Ikke ønskelig

I Oslo innrømmer mangeårig direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, at det ikke er en ønskesituasjon å måtte sette ned prisbeløpet.

— Tidligere satte man ned prisbeløpet rett som det var, men etter 1948 har prisen stort sett økt. Det er selvfølgelig ikke ønskelig å måtte sette ned prisbeløpet, sier Lundestad til NTB.

Stiftelsen opplyser at beslutningen om å kutte prispengene med 20 prosent henger sammen med vurderingen av muligheten for å få en god realavkastning på Nobelstiftelsens kapital de nærmeste årene. Til dette bildet hører også det faktum at stiftelsen det siste tiåret i gjennomsnitt har hatt en avkastning som har vært mindre enn den totale summen av kostnadene til samtlige priser, stiftelsens sentrale administrasjon og nobelfestlighetene.

Geir Lundestad er soleklar på at prisbeløpet måtte endres.

— Bakgrunnen er ganske klar. Avkastningen internasjonalt er blitt mindre, så man bruker mer penger på å administrere nobelsystemet enn det man får i avkastning på investeringene. Det er klart at dette kan jo ikke fortsette over lang tid.

Prestisjepris

Lundestad ser imidlertid ingen dramatikk i prispengejusteringen og betydningen det vil få for nobelprisenes internasjonale posisjon og anseelse.

— Nobelprisene har en nesten ufattelig prestisje. De er jo selve definisjonen av det ypperste innenfor områdene som prisene omfatter. Det er helt andre ting enn størrelsen på prisbeløpet som har gjort at nobelprisene har fått en så sterk posisjon, sier Lundestad.

Han sier man ikke frykter at mandagens beslutning vil ha noen merkbar negativ innflytelse på prisens posisjon.

— Den har utviklet seg gjennom 111 år og det er utvelgelsen av prisvinnerne og det rullebladet man der har, som er det sentrale, sier Lundestad.