• I RETTEN: Informatiker, forfatter og samfunnsdebattant Ole Jørgen Arnfindsen. FOTO: SCANPIX

Angriper «hvit selvforakt»

Innvandringskritiker mener mange ønsker å avskaffe hvite majoritetssamfunn. Krever gransking av Statistisk sentralbyrå.