Utover varetelling hadde det aktuelle apoteket ingen rutiner for å avdekke slikt svinn. I rapporten som oppsummerer fjorårets tilsyn, skriver Statens legemiddelverk at «en ansatt hadde manipulert varetransaksjoner i FarmaPro slik at kontrolltelling av lagerbeholdning tilsynelatende var i orden».

Et annet apotek fikk varsel om at de ville få en formell advarsel fordi de drev uten godkjent ledelse, men dette ble raskt rettet opp, før det var nødvendig med sanksjoner.

Det ble gjennomført 40 tilsyn i 2013, og det ble avdekket totalt 212 avvik. Sju av avvikende betegnes som kritiske. Kun ett apotek var helt uten avvik.