Justisminister Anders Anundsen (Frp) forsikret gang på gang at han ikke skulle prioritere å sende ut lengeværende asylbarn slik som forgjengeren Grete Faremo (Ap). Nå har Politidirektoratet gått gjennom tallene for tvangsreturer. De viser at Anundsen slår alle rekorder på dette området.

Tallene viser at 76 barn som har bodd i Norge i mer enn fire år, er uttransportert i årets ti første måneder. Det er 26 flere enn i 2013, 13 flere enn i 2012, 20 flere enn i 2011 og 58 flere enn i 2010.

Grete Faremo var statsråd i 9,5 månder i 2013. Fra midten av oktober overtok Anundsen.

— Har forstått føringene

— Det har blitt sendt ut flere, men det skyldes først og fremst at det åpnet seg returmuligheter til Nigeria og Afghanistan, sier politiidirektør Humlegård.

46 av 76 barn skal ha blitt uttransportert til disse to landene, melder NTB.

Det var tirsdag forrige uke at BT meldte at regjeringens lovnader om ikke å prioritere utsendelse av lengeværende barn hadde nådd frem til Politiets utlendingsenhet. BT har siden tirsdag i forrige uke forsøkt å få ut tallene, men uten å lykkes. Nå er derimot Politidirektoratets gjennomgang klar.

De avviser at de høye tallene har sammenheng med at Politiets utleningsenhet styrte etter det rødgrønne styringsprinsippet om å prioritere utseldelse av lengeværende mindreårige.

— Gjennomgangen vi har gjort sammen med Politiets utlendingsenhet viser at politiet har forstått føringene for 2014. Vi har etterlevd dem så godt vi har kunnet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

- Beklagelig feil

— Men det forandrer ikke at vi har gjort en beklagelig feil ved at føringene i tildelingsbrevet fra Justisdepartementet ikke ble tatt inn i disponeringsbrevet til Politiets utlendingsenhet, understreker han.

Politidirektoratet bruker en annen definisjon på lengeværende barn enn PU. Der defineres lengeværende som barn som har vært i Norge mer enn to år etter de fikka avslag.

Politidirektoratet har valgt fire år som grense for hvilke barn som skal forstås som lengeværende.

— Hadde vi valgt tre år ville antallet uttransporterte ha vært høyere. Om vi hadde valgt fem år ville det vært lavere, sier Humlegård.

I og med at oversikten kun gir et situasjonsbilde av uttransporterte per 1. november, kan antallet lengeværende barn som er returnert stige når tallet for hele året er klart.

— Men det er uansett en underrepresentasjon av lengeværende barn blant dem vi har transportert ut, poengterer Humlegård.

Han viser til at det per 4. desember er 682 barn med utreiseplikt i landet. Av disse har 220 en oppholdstid på mer enn fire år. Det tilsvarer 32 prosent, mens andelen uttransporterte i år er 14 prosent.

Tar selvkritikk

Humlegård tar selvkritikk for styringsdialogen med Politiets utlendingsenhet (PU). I Stortingets spørretime sist onsdag slo statsminister Erna Solberg (H) fast at saken var et eksempel på «dårlig ledelse».

— Jeg må ta kritikk for at vi ikke har fått føringene over i disponeringsskrivet som gikk til PU i mars. Om ikke det er dårlig ledelse, så er det iallfall dårlig praktisk styring. Men gjennomgangen viser at det ikke har fått reelle følger, sier han.

Tallene viser for øvrig at kun 9,2 prosent av de uttransporterte i 2014, er barn. Dette til tross for politiske føringer om at barn, men ikke lengeværende barn spesielt, skal prioriteres.

— Det er mer enn politiske føringer som avgjør hva som blir det faktiske resultatet. Det er flere land som vi ikke kan returnere til, så dette handler også om hva som er praktisk mulig, sier han.

Venter på forskriften

Det politiske målet for antallet returer ble satt opp fra 5.900 i 2013 til 7.100 i 2014. Det er noe av forklaringen på at antallet barn som sendes ut, øker.

— Vi har gått igjennom hver enkelt av sakene. Ingen av de 76 er uttransportert i strid med regelverket, sier Humlegård.

Fredag ble KrF og Venstre enige med regjeringen om en ny forskrift som skal sikre at barns beste ivaretas på en bedre måte enn tidligere i asylsaker. Hvorvidt noen av de 76 hadde fått bli i Norge om forskriften hadde vært innført, mener Humlegård er vanskelig å si.

— Det er umulig for meg å kommentere. Politiet må forholde seg til det regelverket som til enhver tid gjelder. Nå håper vi på en raskest mulig iverksettelse av forskriften og en klar bestilling til oss om hva som er forventningene, sier han.