Retten refser PST i ny Treholt-beslutning

Politiets sikkerhetstjeneste har tiltatt seg en myndighet i Treholt-saken etaten ikke skal ha, ifølge Oslo tingrett.