• SKYLDIG: Trond Birkedal er kjent skyldig. FOTO: STAVANGER AFTENBLAD

Birkedal kjent skyldig

Høyesterett avviser å ta opp skyldspørsmålet til Trond Birkedal. Men straffeutmålingen kommer opp til ny behandling.