Etter lange forsinkelser kunne ledelsen for klimamøtet i Qatars hovedstad Doha lørdag ettermiddag kunngjøre at det var oppnådd enighet. Men ifølge nyhetsbyrået DPA inneholder den nye avtalen, som skal gjelde fra 2013, ingen skjerpelse av klimaforpliktelsene.

Nesten 200 land deltok i de harde forhandlingene om en forlengelse av Kyoto-avtalen. Denne avtalen omfatter bare et begrenset antall land, som til sammen står for rundt 15 prosent av verdens samlede utslipp av klimagasser.